Dne 30.6.2021 byla dokončena výstavba intenzifikace ČOV Nemojany. Naše stavební společnost se podílela na dodávce kompletní stavební části. Dokončená stavba byla předaná objednateli bez nedodělků v perfektní kvalitě.