Společnost EDMA s.r.o.

byla založena v roce 1999 jako společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Brně (oddíl C, vložka 33471). Společnost EDMA realizuje svou činnost na základě osvědčení o autorizaci (č. 34427) udělené panu Leoši Filipovi v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Osvědčení vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizovaná osoba je v seznamu autorizovaných osob vedena pod číslem 1005695. Naše společnost disponuje moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce v technicky náročném prostředí rychle, efektivně, s vysokou produktivitou, a to vše při dodržení požadované kvality. Při provádění prací věnujeme velkou pozornost důslednému dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Veškerý odpad z naší činnosti pečlivě třídíme a v rámci možností předáváme k dalšímu využití. Při realizaci zakázek uplatňujeme nové stavební trendy a technologie. Aktivně podporujeme zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců. Velký důraz klademe na kvalitu provedených prací a dodržování dohodnutých termínů plnění díla. S ohledem na operativnost a flexibilitu nasazení kapacit si stavební techniku sami přepravujeme z místa na místo po celé ČR. Veškerou naši činnost provádíme vždy plně v souladu s platnými legislativními i obecně závaznými předpisy, normami a jinými dalšími požadavky.
Naprostou samozřejmostí je u nás férový přístup k zákazníkům a spolupracujícím dodavatelům.

Díky zodpovědné a cílevědomé práci všech zaměstnanců je společnost EDMA s.r.o. ekonomicky zdravá, kvalifikačně způsobilá stabilní společnost s předpoklady dalšího podnikatelského rozvoje.

Ekologické požadavky Počítáme s ekologicky přístupnými mazadly u použitých mechanizmů. Provádíme dále všechna opatření k zamezení ekologických a jiných škod.

Pro zvýšení kvality stavební produkce a ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce společnost zavedla, certifikovala a udržuje systémy podle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016

Dopravní stavby

 • Výstavba a rekonstrukce mostů a propustků
 • Výstavba a rekonstrukce opěrných stěn
 • Výstavba a rekonstrukce místních komunikací a cyklostezek
 • Výstavba a rekonstrukce chodníků
 • Výstavba a rekonstrukce parkovišť

Pozemní stavby

 • Zákládání rodinných domů
 • Výstavba a rekonstrukce rodinných domů
 • Výstavba průmyslových mal
 • Demolice vč. likvidace stavebního odpadu na řízených skládkách

Vodohospodářské stavby

 • výstavba a rekonstrukce kanalizací gravitačních a tlakových
 • výstavba a rekonstrukce vodovodů
 • výstavba ČOV a čerpacích stanic
 • kompletní zasíťování lokalit pro výstavbu rodinných domů
 • vodovodní a kanalizační přípojky
 • rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží a vodních toků
 • propustky
 • kamenické práce

Hřiště

 • Výstavba a rekonstrukce sportovišť