Společnost EDMA s.r.o.

Hodnota základního jmění Základní kapitál společnosti je 100 000,- Kč

Obchodní obrat za poslední 4 roky

Rok 2017 2018 2019 2020
Obrat v tis. Kč 57 788 82 107 104 352 117 629

Pojištění společnosti

druh odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě
výše 10 mil. Kč
poj. ústav Česká pojišťovna a.s.
druh odpovědnost za věci převzaté
výše 5 mi. Kč
poj. ústav Česká pojišťovna a.s.

Dále sjednáváme stavebně montážní pojištění pro jednotlivé stavby.

Dopravní stavby

 • Výstavba a rekonstrukce mostů a propustků
 • Výstavba a rekonstrukce opěrných stěn
 • Výstavba a rekonstrukce místních komunikací a cyklostezek
 • Výstavba a rekonstrukce chodníků
 • Výstavba a rekonstrukce parkovišť

Pozemní stavby

 • Zákládání rodinných domů
 • Výstavba a rekonstrukce rodinných domů
 • Výstavba průmyslových mal
 • Demolice vč. likvidace stavebního odpadu na řízených skládkách

Vodohospodářské stavby

 • výstavba a rekonstrukce kanalizací gravitačních a tlakových
 • výstavba a rekonstrukce vodovodů
 • výstavba ČOV a čerpacích stanic
 • kompletní zasíťování lokalit pro výstavbu rodinných domů
 • vodovodní a kanalizační přípojky
 • rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží a vodních toků
 • propustky
 • kamenické práce

Hřiště

 • Výstavba a rekonstrukce sportovišť

Naše služby

Dvacet let zkušeností, 40 kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců, desítky spokojených klientů ze soukromého i veřejného sektoru. Společnost je zaměřena na kompletní dodávky staveb vodohospodářských, dopravních, inženýrských a pozemních.

Dopravní stavby – pozadí

Pozemní stavby – pozadí

Inženýrské stavby – pozadí

Vodohospodářské stavby – pozadí

Hřiště – pozadí

Kontaktujte nás

V případě zájmu o naše služby, nás neváhejte kontaktovat.

Společnost EDMA s.r.o. – dvacet let zkušeností, 40 kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců, desítky spokojených klientů ze soukromého i veřejného sektoru.