Bez vlastní projekce se v dnešní době kvalitní stavební společnost neobejde. Díky tomu, že jsme u každého projektu od jeho začátku, můžeme investorovi nabídnout stavební dílo jako celek. Společně vymyslíme, jak bude vaše stavba vypadat. Srovnáme Vaše nápady s těmi našimi. Vaše představy s našimi zkušenostmi a dílo je hotovo. Dokážeme navrhnout technologie a postup výstavby přesně podle Vaší představy.

Jsme tu pro vás od začátku do konce – od Vašeho záměru přes kompletní projektovou dokumentaci až k samotné výstavbě, kterou dokáže naše stavební společnost vlastními silami zajistit.

Projektujeme pro vás

 • projekční činnost v celém Česku, převážně v Jihomoravském kraji
 • projekční kancelář sídlí v Lulči (okr. Vyškov)
 • projektujeme dopravní a vodohospodářské stavby, rekonstrukce i státní zakázky
 • pracujeme se špičkovým softwarem i hardwarem
 • v týmu máme 3 specialisty
 • jsme odborníci na dopravní a vodohospodářské stavby

Díky našim zkušenostem si můžete být jisti, že pro vás navrhneme stavbu, která bude krásná a praktická zároveň.

Nabídka naší projekční kanceláře:

 • projekční činnost ve všech stupních projektové přípravy především pro tyto stavby:

Dopravní stavby: silnice, místní komunikace, křižovatky, rekonstrukce a opravy silnic a místních komunikací, projekty zklidněných komunikací (obytná zóny, zóny „30“), parkoviště, stezky pro cyklisty, pěší zóny, chodníky a ostatní nemotoristické komunikace

Vodohospodářské stavby: veřejné vodovody, vodovodní přípojky, veřejné kanalizace, kanalizační přípojky, retenční a vsakovací nádrže

 • 3D vizualizace
 • kompletní projektová dokumentace (včetně průzkumů, posudků, specializací, rozpočtu apod.)
 • inženýrská činnost
 • projednání a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění povolení stavby
 • činnosti v rámci výstavby
 • autorský dozor projektanta
 • spolupráce při kolaudaci stavby

Kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Šimáček
projektant – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT – ID00 – 1006494)

tel.: +420 728 229 368
email: simacek@edma.cz