Naše stavební společnost jako generální dodavatel dokončila výstavbu lávky pro pěší a chodníků v Plumlově. Stavba byla předaná bez nedodělků ve smluvním termínu. Investorem této akce bylo Město Plumlov a rozpočtové náklady činili cca 4,5 mil. Kč bez DPH.